Aprovada la Carta de Serveis de l’Ajuntament de Burjassot per a 2018

8 març 2018|Burjassot

ayuntamiento 2

El Ple de l’Ajuntament de Burjassot aprovava en la seua última sessió, el passat mes de febrer, la Carta de Serveis 2018, el documents que conté els compromisos que el Consistori estableix amb les veïnes i els veïns i que té com a principal objectiu la millora en la prestació dels serveis municipals i en l’atenció a la ciutadania.

La nova edició de la Carta de Serveis presenta millores d’interès per a benefici de les i els ciutadans de Burjassot de cara a la seua relació amb l’Ajuntament. Des del Consistori recorden que la Carta de Serveis es pot consultar en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot, en la secció Serveis i Procediments

En la Carta de Serveis s’estableixen les condicions en les quals es presten els serveis que ofereix l’Ajuntament de Burjassot, tals com a seguretat, protecció del medi ambient, serveis socials, atenció al públic, etc. i en els quals s’inclou a totes les àrees municipals. Així mateix, reprodueix els drets i deures dels veïns i veïnes i la manera en la qual poden col·laborar amb el Consistori a través de la presentació de suggeriments, queixes i reclamacions.

Des de l’Ajuntament recorden a les i els veïns de Burjassot que es poden realitzar aportacions a la Carta de Serveis al llarg de tot l’any, amb l’objectiu de millorar de manera contínua dit document.

Per a realitzar aquestes aportacions, els i les veïnes poden posar-se en contacte amb la Unitat responsable de la Carta de Serveis per qualsevol mitjà que consideren oportú, correu postal, telèfon o correu Electrònic dirigit a modernizacion@ayto-burjassot.es. Totes les aportacions seran tingudes en compte en els processos de revisió, actualització i ampliació de les futures edicions de la Carta de Serveis.