Ja es poden sol·licitar les ajudes a centres educatius i associacions de mares i pares per a l’any 2018 (FINS AL 19 DE NOVEMBRE)

8 octubre 2018|Burjassot

Ayudas centros educativos

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públiques les bases de la convocatòria d’ajudes a centres educatius i associacions de mares i pares d’alumnes per a subvencionar les seues actuacions durant enguany.

L’objectiu de la convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques per a la realització de projectes per al desenvolupament d’activitats extraescolars i/o activitats complementàries al projecte educatiu del centre que fomenten la lluita contra el fracàs escolar, la conciliació de la vida laboral i familiar i la convivència escolar i cultura de la pau.

Les sol·licituds per a optar a les ajudes hauran de presentar-se en el Registre de l’Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, des del 22 d’octubre fins al 19 de novembre de 2018.

Les bases poden consultés ja en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot, http://transparencia.burjassot.org/va/contrataciones-convenios-y-subvenciones/subvencions-i-ajudes/ayudas-a-centros-educativos-y-asociaciones-de-madres-y-padres-de-alumnos-2018/ . En les mateixes s’especifica la documentació que cal adjuntar a les sol·licituds, el procediment de concessió de les ajudes o els criteris de valoració de les sol·licituds, entre altres ítems.