Espai Dona

AlEMFZOB_400x400

Espai Dona: Servei Municipal d’Atenció Integral a la Dona de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat.

A través del Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes i del Pla Integral Municipal Contra la Violència de Gènere porten a terme accions i serveis que orienten, ajuden i creen habilitats formatives per a totes les dones i així pal·liar les discriminacions existents per la condició de gènere.

Al primer símptoma, no ho dubtes. Vine.
A Espai Dona estem amb tu.

Serveis:

Servei d’Informació i Administració

Servei Jurídic

Servei Psicològic

Servei Integral d’Atenció a Dones Víctimes de Violència de Gènere

Campanyes:

– Setmana Internacional de la Dona

– Tallers «Formant-nos en igualtat»

– Cada 25 compta

– Setmana Internacional contra la Violència de Gènere