Declaració responsable per a disparar traques valencianes o caixes xineses