Sol·licitud de baixa per inscripció indeguda en el padró municipal d’habitants