Oficina XALOC

L’Oficina XALOC de Burjassot forma part de la xarxa XALOC de la Generalitat Valenciana com organisme col·laborador per a donar un servei integral de gestió, informació, mediació social i assesorament en matèria de vivenda, rehabilitació d’edificis i regeneració urbana.

S’ofereixen diferents unitats de serveis, que inclouen la finestreta única, una unitat de gestió de l’hàbitat, una unitat de protecció de la tinença de l’habitatge i una unitat d’Observatori d’Habitatge Local.

L’objectiu és donar suport a les entitats locals per a oferir un servei de gestió, informació, mediació social i assessorament per a facilitar l’accés a l’habitatge digne a la ciutadania. 

 1. TRÀMITS I GESTIÓ D’AJUDES:
  • 1.1 REHABILITACIÓ
   • AJUDA ACTUACIONS REHABILITACIÓ A NIVELL D’EDIFICI I DE VIVENDA PER A LA MILLORA ENERGÈTICA: l’objecte és el finançament d’obres o actuacions en els edificis d’ús predominant residencial en els quals s’obtinga una millora acreditada de l’eficiència energètica, amb especial atenció a l’envolupant edificatòria en edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi els seus habitatges, i en els habitatges, siguen unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars. SOL·LICITUDS: OBERT. De l’11 d’abril a l’1 de desembre de 2022. Fins a acabar fons.
    Més informació.
   • PLAN RENHATA: ajudes per a actuacions de millora de les condicions d’habitabilitat a l’interior dels habitatges d’ús habitual i permanent, concretament de les habitacions humides. SOL·LICITUDS: TANCAT. Fins al 13 d’abril de 2022.
    Més informació.
   • AJUDES IEE.CV: ajudes per a la realització del document tècnic que avalua l’estat de conservació d’un edifici, les condicions d’accessibilitat i l’eficiència energètica. Tot edifici d’habitatges de més de 50 anys ha de realitzar l’IEE.CV i renovar-lo cada 10 any. SOL·LICITUDS: TANCAT. Fins al 20 d’abril de 2022.
    Més informació.
   • ACCESIBILITAT: ajudes per a la millora de l’accesibilitat a les vivendes. BASES PUBLICAES. A l’espera de convocatòria.
    Més informació.
  • 1.2 LLOGUER
   • BO LLOGUER JOVE: l’objecte és facilitar l’accés a la vivenda de lloguer i el gaudi d’aquest als  joves menors de 35 anys que ho necessiten. SOL·LICITUDS: OBERT. Des del 2 de juny fins a esgotar pressupost.
    Més informació.
   • AJUDES AL LLOGUER: l’objecte és facilitar l’accés a la vivenda de lloguer y el gaudi d’aquest a aquelles persones que més ho necessiten. SOL·LICITUDS: TANCAT. Des de l’1 de juliol fins a l’1 de agost de 2022​​​​​​​, tots dos inclusivament.
    Més informació.
  • 1.3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
   • REALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB FONTS D’ENERGIA RENOVABLE: subvencions destinades a finançar inversions dins del Programa d’Incentius 4 i, en concret, la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector amb emmagatzematge o sense, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Resiliencia. SOL·LICITUDS: OBERT. Des del 2 de juny fins a esgotar el pressupost.
    Més informació.
   • INCORPORACIÓ DE BATERIES EN INSTAL·LACIONS EXISTENTS  D’AUTOCONSUM AMB FONTS D’ENERGIA RENOVABLE: l’objecte és la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable ja existents en el sector residencial, les administracions i el tercer sector. SOL·LICITUDS: OBERT. Des del 2 de juny fins a esgotar el pressupost.
    Més informació.
   • AJUDES REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS EXISTENTS EN MUNICIPIS DE REPTE DEMOGRÀFIC. PREE 5000: l’objecte és donar un impuls a la sostenibilitat de l’edificació existent en municipis de repte demogràfic (menys de 5.000 habitants) mitjançant actuacions que van des de canvis en l’envolupant tèrmica fins a la substitució d’instal·lacions de generació tèrmica amb combustibles d’origen fòssil per generació tèrmica basada en fonts renovables com la biomassa, la geotèrmia, la solar tèrmica, la bomba de calor i la incorporació de tecnologies de regulació i control, així com la millora en l’eficiència energètica en la iluminació. SOL·LICITUDS: OBERT. Des del 28 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023.
    Més informació.
 2. VIVENDA SOCIAL:
  Sol·licitud d’inscripció com a demandant d’habitatge en el Registre de Demanda d’Habitatge de la Comunitat Valenciana per a accedir a habitatge protegit o del patrimoni públic de la Generalitat Valenciana en qualsevol modalitat i règim d’ús i accés.