11 Plaça Jaume I – Ruta Estellés per Burjassot

Explicació en àudio:

Explicació en llengua de signes:

Plaça Jaume I

El poeta Francesc Parcerisas diu d’Estellés que «la seva poesia parteix d’uns elements ben determinats: el món quotidià i els seus aspectes més vulgars, el diàleg amb alguns autors predilectes (Ausiàs March, Garcilaso, Horaci, Catul i els poetes catalans des de Riba i Foix fins a Espriu i Ferrater), la vindicació d’un poble i d’una llengua sotmesos al silenci i, per damunt de tot, la necessitat obsessiva d’escriure per tal de deixar constància del món i de l’experiència del poeta, de catalogar la realitat en forma de paraules, i l’exaltació de les relacions eròtiques com a motivació bàsica d’aquesta vida i únic enfrontament significatiu amb la mort.”

L’obra d’Estellés tampoc ha passat desapercebuda per als artistes musicals d’arreu del país. En aquest cas, escoltem la interpretació musical del poema “Cançó de la rosa de paper”, que Miquel Gil publicà el 2011 dins el CD X Marcianes.

CANÇÓ DE LA ROSA DE PAPER

Homenatge a José Martí

«Ella tenia una rosa,
una rosa de paper,
d’un paper vell de diari,
d’un diari groc del temps.

Ella volia una rosa,
i un dia se la va fer.
Ella tenia una rosa,
una rosa de paper.

Passaren hivern i estiu,
la primavera també,
també passà la tardor,
dies de pluja i de vent.

I ella tenia la rosa,
una rosa de paper.
Va morir qualsevol dia
i l’enterraren després.

Però al carrer on vivia,
però en el poble on visqué,
les mans del poble es passaven
una rosa de paper.

I circulava la rosa,
però molt secretament.
I de mà en mà s’hi passaven
una rosa de paper.

El poble creia altra volta
i ningú no va saber
què tenia aquella rosa,
una rosa de paper.

Fins que un dia d’aquells dies
va manar l’ajuntament
que fos cremada la rosa,
perquè allò ja estava bé.

Varen regirar les cases:
la rosa no aparegué.
Va haver interrogatoris;
ningú no en sabia res.

Però com una consigna,
circula secretament
de mà en mà, per tot el poble,
una rosa de paper».

Balanç de mar. Obra Completa 4. València: 3i4, 1978, p.153-154.