L’Ajuntament de Burjassot aprova les bases del Pla d’Ocupació conjunta de les Administracions Públiques oferint 28 places de treball

24 octubre 2014|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot, a través de la Junta de Govern, ha aprovat les bases de selecció de personal laboral temporal per a la seua contractació a través del Pla d’Ocupació de les Administracions Públiques de la Diputació de València pel qual oferirà 28 places de treball, en total, per a diferents col·lectius: els aturats de llarga durada i majors de 45 anys i el de joves menors de 25 anys.

Els contractes a realitzar amb el personal seleccionat tindran una jornada de 20 hores/setmanals i una durada de quatre mesos. La data d’inici dels contractes haurà de produir-se, necessàriament, durant 2014.

L’Ajuntament presentarà per cada diferent tipus de treball una oferta d’ocupació al Centre Municipal d’Ocupació i Formació de CEMEF, els quals realitzaran la baremació de les persones inscrites com a demandants d’ocupació, inscrits com a tals, almenys en els tres mesos previs a la publicació de la convocatòria per la Diputació dels citats col·lectius.

Els llocs de treball a seleccionar són 19 per a peons, destinats a aturats de llarga durada i majors de 45 anys. En el cas dels menors de 25 anys, se seleccionaran dos auxiliars administratius i set peons.

CEMEF SLU realitzarà la baremació atenent al nivell de protecció per desocupació, a l’existència de responsabilitats familiars dels candidats, en aplicació de discriminació positiva a favor de les dones, per condició d’aturat de llarga durada o per discapacitat igual o superior al 33%.

but the larger lures in black
christina aguilera weight lossFreedom From Creams and Lotions