Arxiu Municipal de Burjassot


Presentació

Benvinguts a l’Arxiu Municipal de Burjassot. El Servei d’Arxiu té com a missió la custòdia, gestió, organització, conservació i protecció del patrimoni documental de l’Ajuntament de Burjassot des de la seua creació en 1813, incloent-hi altres fons aliens històrics procedents de donacions de tercers i adquisicions.

Documentació digitalitzada

A través del OPAC SAVEX (Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa) es poden consultar els documents digitalitzats. Periòdicament s’hi puja nova documentació perquè estiga accessible públicament*.

LLIBRES D’ACTES DE PLE

BUTLLETINS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

LLIBRES DE FESTES

LLIBRETS DE FALLES

ESBOSSOS DE FALLES

HEMEROTECA HISTÒRICA MUNICIPAL

* Les imatges i documents d’aquesta pàgina web estan disponibles per a la seua consulta i descàrrega.
Per a qualsevol ús de les imatges que implique la reproducció amb finalitats de publicació o difusió s’haurà de tindre l’autorització expressa de l’Ajuntament de Burjassot, que podeu sol·licitar contactant amb l’Arxiu en archivo@burjassot.es

Sol·licitud de consulta

Els usuaris podran presentar la seua sol·licitud de consulta de documents de manera presencial en el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC – Casa de la Cultura) o a través del Registre Electrònic (Amb Certificat Electrònic).

L’accés als fons de l’Arxiu Municipal és lliure i gratuït, amb les restriccions que marca la legislació vigent i l’estat de conservació dels documents.

Les consultes es resoldran amb imatge digitalitzada. Només es donarà accés al document original quan existeixi una causa justificada i raonada i complint sempre la legislació vigent.

Per a més informació consulte les Normes de consulta i reproducció de documents de l’Arxiu Municipal de Burjassot.

Enllaços d’interés


PARES

CENS DE PATRIMONI DOCUMENTAL VALENCIÀ

CENS GUIA D’INFORMACIÓ DOCUMENTAL D’ARXIUS

ARXIU DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Novetats


ARXIU MUNICIPAL

Plaça Emilio Castelar, 1
46100 · Burjassot

Correu-e: archivo@burjassot.es
Telèfon: 96 316 05 00
 

Cita prèvia sol·licitud de consulta (SAC – Altres tràmits)