Sanitat

Burjassot Saludable

La salut en l’àmbit municipal es configura com un element fonamental per a impulsar la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Totes les accions que desenvolupem des de l’Ajuntament de Burjassot incideixen sobre els determinants socials de la salut tenint en compte, sempre de manera transversal, implicant la resta de serveis municipals, els principis d’equitat, participació ciutadana i intersectorialitat.

El treball conjunt amb altres administracions juntament amb les entitats municipals i, com s’ha assenyalat, altres àrees del Consistori aprofundeix en la posada en marxa d’estratègies globals com la implementació de l’enfocament de «salut comunitària». Aquest treball es duu a terme mitjançant taules intersectorials, sent bon exemple d’això Xarxa Salut on també es debat i es posa en comú la realització de plans de salut local.

Des de Sanitat, duem a terme accions que transcendeixen la millora dels espais físics i els entorns socials, i que incideixen sobre tots els determinants socials de la salut. D’aquesta manera, les condicions de vida i treball, que al seu torn són determinades per les polítiques socials, laborals i econòmiques, influeixen en la salut de les persones molt més que el sistema sanitari.

Conéixer les necessitats de la població burjassotera ens permet planificar i dur a terme accions i intervencions directes amb les persones que requereixen d’una atenció específica.


 

Novetats