Centre de Dia “Los Bloques”

Els centres de dia de suport convivencial i educatiu són centres d’atenció diürna, que el seu objectiu principal és oferir a xiquets i adolescents en situació carencial, la possibilitat d’aprofitament i aprenentatge, mitjançant mesures de diferent índole (de promoció personal, ocupacionals formatives, socioculturals, prelaborales, rehabilitadoras i lúdiques). El Centre de Dia “Los Bloques” és, per tant, un recurs per a la prevenció de situacions de risc social. És un centre de dia de menors de suport conviviencial i educatiu, dirigit a xiquets i xiquetes en risc d’exclusió social del Barri d’Acció Preferent 613 Vivendes de Burjassot.

El Centre de Dia, creat durant el curs escolar 2001-2002, es troba situat en l’actualitat en el Centre Socioeducativo Díaz-Pintado, en el Barri de les 613 Vivendes. El centre dóna resposta a les necessitats educatives i de convivència que presenten els menors amb els quals es treballa, per respondre a un perfil determinat. Ens estem referint a un territori en el qual es manifesten de forma més crua els processos d’exclusió social, la multidimensionalidad de la pobresa i les situacions de marginalitat social.

D’aquesta manera, els recursos de prevenció que es duen a terme en el Barri, van encaminats al suport socializador d’aquesta nombrosa població juvenil. Diem “suport socializador” per les característiques de la població del Barri, i més concretament les de la població d’entre 6 i 16 anys. Es tracta doncs de contrarestar tots aquells indicadors que fan que el menor s’allunye d’una evolució infanto-juvenil similar a la d’altres menors més normalitzats.

La nostra missió és oferir un espai físic i temporal, que el menor puga utilitzar com a suport fonamental en el seu procés de socialització normalitzada, contrarestant d’aquesta manera totes aquelles circumstàncies que diàriament li emboliquen i fan que es trobe en situació de risc d’exclusió social.

La nostra visió és realitzar una intervenció socieducativa individualitzada amb cada menor, de manera integral, atenent a les diferents dimensions del mateix.

Els nostres valors són:

 • Suprem interès del menor.
 • Respecte a la diversitat, a les minories i a qualsevol característica social i cultural que presenten els menors i les seues famílies.
 • Promoure i protegir els drets de la infància.

SERVEIS PRESTATS

Des del projecte del Centre de Dia “Los Bloques” es realitza una acció globalitzada i progressiva al desenvolupament del menor i del jove orientada cap a l’assoliment de l’autonomia personal:

 • Globalitzada, en el sentit que arreplega les diverses dimensions del menor i del jove: familiar, escolar, esportiva, lúdic-cultural i altres necessitats.
 • Progressiva, en la mesura que el projecte va acompanyant al menor en el seu camí a l’adolescència, oferint-li a cada moment un servei més adequat a la seua situació i problemàtica.

El centre atén a 12 menors en risc d’exclusió social, residents en el Barri 613 Habitatges. Les edats d’aquest grup de menors estan compreses entre els 11 als 13 anys, para, entre altres coses, facilitar el trànsit de l’educació primària a secundària.

El centre de dia compta amb tres programes complementaris amb els quals s’aconsegueix atendre a un nombre major de menors:

 1. Sala d’Adolescents: Atén a 12 menors de 14 a 16 anys oferint activitats d’oci, culturals i de formació i orientació pre-laboral.
 2. Ludoteca 613 Vivendes: Atén aproximadament a 35 menors de 6 a 11 anys, oferint activitats d’oci i suport educatiu.
 3. Ludoteca Isaac Peral: Situada en el Centre Social Isaac Peral, aquesta ludoteca atén a 40 menors, amb l’objectiu de garantir el dret dels xiquets al joc.

El Centre de Dia “Los Bloques”ofereix els següents serveis:

 • Intervenció educativa:
  • Aula de reforç escolar.
  • Seguiment escolar en coordinació amb els centres educatius.
  • Orientació escolar.
 • Activitats formatives i culturals:
  • Eixides a centres culturals.
  • Excursions d’educació mediambiental.
  • Activitats de promoció de consciència cívica i mediambiental.
 • Activitats d’oci i temps lliure:
  • Tallers manipulatius.
  • Activitats esportives.
  • Jocs.
  • Dinàmiques grupales.
 • Intervenció social:
  • Intervenció individualitzada.
  • Intervenció familiar.
 • Intervenció comunitària:
  • Activitats comunitàries de promoció de valors.
  • Activitats conjuntes al teixit associatiu del barri 613 Habitatges.