Serveis Municipals

Mantenir el municipi net i habitable és una dura tasca que porta no solament als serveis de neteja sinó també als d’obres de qualsevol poble a desenvolupar un gran treball els 365 dies de l’any.

Est és el treball encomanat a la Regidoria de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Burjassot, encarregada no solament de garantir la neteja de Burjassot a través del seu treball sinó també de mantenir els Edificis Municipals.

Des d’aquesta Regidoria, es duu a terme la contractació del servei de neteja, adjudicat a l’empresa FCC, i és l’encarregada de dur a terme, gràcies al treball de la Brigada Municipal, de les xicotetes obres d’adequació del municipi: guals, pintura viària, enllumenat públic, servei de clavegueram o la retirada d’estris són tasques que depenen d’aquesta Regidoria.

A tot aquest treball s’uneix el manteniment de les instal·lacions municipals i, especialment destacable, el treball que realitza en els Col·legis Públics del municipi durant tot l’any i, especialment, en el mes de Julio amb la reparació i adequació dels centres per al següent curs escolar.

A més, la Brigada Municipal també és l’encarregada de dur a terme la retira d’estris, en un servei gratuït per a tot el municipi. Després de la trucada a la pròpia Brigada, els estris i andròmines velles són retirats de la via pública.

El telèfon per a la retirada d’estris gratuït és el 900 921 922

Així mateix, la Regidoria de Serveis Municipals té en funcionament una app o eina informàtica perquè els ciutadans puguen comunicar a l’administració les incidències que existeixen en els nostres carrers, parcs o places. La APP Burjassot Info té a més canals d’informació amb els ciutadans perquè puguen conèixer tota l’activitat municipal així com els possibles avisos i emergències que existisquen a Burjassot.