Hisenda

L’àrea d’Hisenda té com a labor principal gestionar, organitzar i optimitzar els recursos econòmics de la vida municipal de Burjassot. Des d’aquest departament es realitza la gestió dels ingressos que nodreixen les arques de l’Estat, així com el control de les despeses que es desprenen de les accions econòmiques realitzades pel consistori. La confecció dels pressupostos municipals i el control de la contribució fiscal són també labors fonamentals d’aquesta àrea municipal.

Pla de pagaments (fraccionament de deute):

Les persones que desitgen fraccionar el seu deute amb l’Ajuntament de Burjassot, una vegada finalitzats els terminis habituals de pagament voluntari de tributs, poden:

  • Presencialment: Oficina de Recaptació en av. Màrtirs de la Llibertat, 7 baix, en horari de 9.00 a 14.00 h.
  • Informació telefònica: telefonant al 96 316 05 32.
  • Per email: solicitudrecibo@burjassot.es.

Sol·licitud de cartes de pagament

Les persones que desitgen sol·licitar cartes de pagament tant en període voluntari com executiu, poden:

  • Presencialment: Oficina de Recaptació en av. Màrtirs de la Llibertat, 7 baix, en horari de 9.00 a 14.00 h.
  • Per email: solicitudrecibo@burjassot.es.

Informació sobre embargaments, procediments en període executiu:

A més dels mitjans de contacte anteriors, es pot sol·licitar informació telefònicament trucant als telèfons: 96 316 05 32 i 96 316 05 65.

Pagament en línia de tributs en període voluntari o executiu

Si ja disposa de document de pagament,  pot efectuar el pagament a través del següent enllaç, tant per a pagaments en voluntària com en executiva:

PASSAREL·LA DE PAGAMENT CAIXABANK

Solament per a pagaments en voluntària:
PASSAREL·LA DE PAGAMENT CAIXA POPULAR

Sancions de trànsit (multes)

Atenció telefònica:  699 794 366.