Hisenda

L’àrea d’hisenda té com a labor principal gestionar, organitzar i optimitzar els recursos econòmics de la vida municipal de Burjassot. Des d’aquest departament es realitza la gestió dels ingressos que nodreixen les arques de l’Estat, així com el control dels gastos que es desprenen de les accions econòmiques realitzades pel consistori. La confecció dels pressupostos municipals i el control de la contribució fiscal són també labors fonamentals d’aquesta àrea municipal.

CITA PRÈVIA

Consulta ACÍ el Calendari impositiu

Informació sobre el fraccionament d’impostos

Passarel·la de pagament d’impostos, multes i rebuts

Calculadora de l’import de l’impost de plusvàlua (IIVTNU)

Calculadora Base Imposable ICIO

Pla de pagaments: 

les persones que desitgen fraccionar el seu deute amb l’Ajuntament de Burjassot, una vegada finalitzats els terminis habituals de pagament voluntari de tributs, poden: