Programa d’Alfabetització Informàtica i Tecnològica

L’Ajuntament de Burjassot mitjançant els serveis socials municipals pretén millorar la qualitat de vida i la cohesió social. L’Ajuntament de Burjassot compta amb una important infraestructura d’equips informàtics gestionats per centres culturals, socioeducativos, socials, etc. des dels quals es presta una àmplia i variada oferta d’activitats i serveis que donen resposta a les demandes i necessitats informàtiques dels ciutadans/as.

Aquesta acció informàtica descentralitzada forma part de l’estratègia de govern per a una ciutat cohesionada facilitant l’accés a les noves tecnologies amb instal·lacions pròximes de qualitat i amb programes d’activitats. Els serveis socials municipals compten amb el Centre Socioeducativo Díaz-Pintat per a acostar la societat de la informació als ciutadans amb problemes d’analfabetisme informàtic i exclusió tecnològica.

La nostra missió:

 • Acostar la societat de la informació a tota la ciutadania, independentment del seu nivell de formació i dels seus recursos econòmics.
 • Potenciar la utilització de les NTIC com un instrument que contribuïsca a la integració social, en els processos formatius i en les actuacions per a la cerca d’ocupació.

La nostra visió:

 • Promocionar i fomentar els coneixements informàtics i tecnològics entre la població per a evitar el risc d’exclusió digital.
 • Posar a la disposició dels ciutadans espais tecnològics gratuïts des dels quals poder realitzar gestions telemàtiques amb l’administració local o altres administracions.

Els nostres valors:

La vocació de servir a la ciutadania és la clau dels Serveis Municipals de Burjassot. Els valors que ens guien són:

 • Diversitat i Integració social, cultural i econòmica.
 • Integritat i transparència.
 • Col·laboració: potenciar l’ús de les noves tecnologies.
 • Socialització: relacionar-se i comunicar-se amb altres persones amb confiança i respecte mutu.

SERVEIS PRESTATS

El centre socioeducativo Díaz-Pintat desenvolupa una sèrie de serveis dirigits a la millora de la qualitat de vida i a l’atenció personal a famílies, joves, xiquets, així com la programació d’activitats de ludoteca, ocupacionals, informàtiques de forma gratuïta.

Els principals serveis prestats en el Programa d’Alfabetització Informàtica del centre són:

 • Programes formatius d’alfabetització informàtica o d’accés a les noves tecnologies, amb l’objectiu d’augmentar el nivell de coneixements sobre TIC i el nivell de competència en treballar amb ordinadors personals i aplicacions informàtiques comunes entre els ciutadans per a proporcionar una qualificació bàsica independentment de la seua formació acadèmica.
 • Programes de formació tecnològica general: reputació digital, utilització segura de xarxes informàtiques, control parental, etc.
 • Programes formatius específics per a col·lectius desfavorits, dones víctimes de violència de gènere, discapacitats/as, persones majors, etc.
 • Programes formatius específics d’eines administratives. Per a necessitats del departament de serveis socials i amb l’objectiu d’augmentar el nivell de coneixements aquestes eines facilitant i fent més profitós el nostre treball i necessitats diàries.
 • Servei de kiosco informàtic, comptem amb un ordinador de consulta per a qualsevol usuari amb accés a internet i per a realitzar gestions i tràmits administratius amb possibilitat d’imprimir la documentació necessària.