Tràmits

Benestar social

Sol·licitud de Subvencions Esportistes d’Èlit FASE INICIAL

Registre d’Animals

Cessió de Nínxol a favor de l’Ajuntament

Registre Municipal d’Associacions

Llicència Tinença d’Animals Potencialment Perillosos

Sol·licitud d’autoritzacions per a festes

Sol·licituds Subvenciones Educació 2018

Cessió d’instal·lacions

Procediment genèric Sanitat

Aportacions Municipals

Subvencions per conveni Fase Inicial

Sol·licitud de Subvencions en matèria de Festes FASE INICIAL

Sol·licitud de Subvencions a Clubs i Entitats Esportives FASE INICIAL 2022

Subvencions per a formació en ensenyaments esportius de xiquets i xiquetes que participen en competicions esportives FASE INICIAL

Subvencions per a formació en ensenyaments artístics de xiquets i xiquetes FASE INICIAL

Sol·licitud de llicència per tinença d’animals potencialment perillosos

Autoritzacions inhumacions cementeri municipal

Sol·licitud de Subvencions Esportistes d’Elit FASE JUSTIFICACIÓ

Subvencions per a formació en ensenyaments artístics de xiquets i xiquetes FASE JUSTIFICACIÓ

Sol·licitud per a subvencions per a formació en ensenyaments esportius de xiquets i xiquetes que participen en competicions esportives Fase Justificació

Subvencions a clubs i entitats esportives del municipi FASE JUSTIFICACIÓ 2022

Premis Dona i Esport

Sol·licitud de Subvencions en matèria de Festes FASE JUSTIFICACIÓ

Autoritzacions setmana fallera

Autoritzacions de disparament de pólvora

Subvencions segons conveni subscrit SOL·LICITUD DE PRÒRROGA (diferents condicions)

Subvencions segons conveni subscrit SOL·LICITUD DE PRÒRROGA (mateixes condicions)

Renovació del Registre Municipal d’Associacions Veïnals

Serveis i infraestructures municipals

Sol·licitud d’intervenció en la via pública