Burjassot fa públic el seu calendari fiscal per al pròxim any

23 desembre 2016|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públic, a través d’un Bàndol Municipal, el calendari fiscal per a l’exercici econòmic de 2017. Així, els períodes de cobrament en voluntària dels tributs municipals, que tenen un caràcter periòdic, han quedat establits en el calendari, de la següent manera.

La taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (guals) s’haurà d’abonar des del dia 1 de març fins al 30 d’abril de 2017. Igualment, l’impost sobre béns immobles (IBI) es cobrarà des de l’1 de març al 30 d’abril de 2017.

El període establit per a abonar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica ha quedat establit entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2017, mentre que l’impost sobre activitats econòmiques s’haurà d’abonar entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2017.

Finalment, la taxa per utilització privativa del Mercat Municipal s’abonarà de manera trimestral. El primer trimestre de pagament serà de l’1 al 15 de febrer de 2017; el segon trimestre serà de l’1 al 15 de maig de 2017; el tercer trimestre de pagament serà de l’1 al 15 d’agost, mentre que l’últim trimestre per a abonar aquesta taxa municipal serà de l’1 al 15 de novembre de 2017.

El bàndol municipal que arreplega el calendari fiscal de 2017 es va emetre el passat 22 de desembre. Tenint com a termini per a efectuar la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2016, els veïns i veïnes que així ho desitgen, poden sol·licitar, per registre d’entrada en l’Ajuntament de Burjassot, el fraccionament dels tributs municipals, una mesura que l’Ajuntament de Burjassot està adoptant en els últims exercicis amb l’objectiu de fer més suportables les obligacions fiscals de la ciutadania.