170 contenidors de fem orgànic arriben als barris de Burjassot, a partir del 19 de febrer

16 febrer 2024|Burjassot

CONTENEDOR MARRÓN-ORGÁNICA

La ciutadania disposarà d’un nou contenidor als carrers de Burjassot. Continuant amb el compromís de convertir Burjassot en un municipi més sostenible, preocupat amb el seu entorn i disposat a facilitar el correcte reciclatge de tots els residus que es generen en els domicilis, l’Ajuntament de la localitat iniciarà la instal·lació dels contenidors marrons, destinats a arreplegar les restes de menjar, a més d’altres elements de fem orgànic.

Progressivament, el Consistori situaràm els contenidors marrons en les diferents zones de Burjassot i la periodicitat de recollida d’aquest tipus de fems serà d’una vegada per setmana, a l’inici del servei. Quan el servei porte en funcionament un temps i, segons la quantitat de restes que s’acumulen, s’estudiarà la possibilitat d’augmentar la periodicitat en la recoillida.

Fem un nou pas per a mantindre més net el nostre municipi”, ha assenyalat l’alcalde de Burjassot, Rafa García, qui ha continuat destacant que “la instal·lació dels nous contenidors farà possible que tinguem uns recipients específics per a les restes de menjar, corfes d’ou o fins i tot tovallons i mocadors bruts, evitant així depositar-los en els contenidors de restes i, amb això, eliminant males olors dels carrers. Apostem per cuidar el nostre entorn i, la instal·lació d’estos nous contenidors ens ajudarà a seleccionar millor els residus que generem i a depositar-los en els contenidors adequats. Guanyem en neteja, en capacitat de la resta de contenidors i en cura del medi ambient”.

En els nous contenidors per a fem orgànic es podran depositar les restes de fruita, verdura, carn, peix o altres aliments, al costat de les corfes d’ou, de fruita seca o mariscos. També és el contenidor indicat per a depositar flors, fulles i xicotetes restes vegetals, pòsits de café i bosses d’infusions i tovallons i mocadors bruts.

Reciclant la matèria orgànica es generen energies netes, es reduïx la quantitat de fem no reciclable i es crea compost orgànic per a donar vida al sòl.