Burjassot duu a terme diferents mesures de desinfecció en tot el municipi davant el COVID-19

16 març 2020|Burjassot

limpieza 1

L’Ajuntament de Burjassot, al costat de FCC, responsable de la contracta de neteja del municipi, està duent a terme des d’aquest mateix matí mesures de desinfecció especials en tot el municipi davant el COVID-19.

S’està procedint a la desinfecció de parcs i zones de jocs infantils, tots ells tancats, tant els que tenen portes com aquelles zones d’esplai en els diferents barris de Burjassot. S’estan desinfectant també els accessos a parcs públics, els contenidors en general i aquells que tenen un major volum de recollida per la seua àrea d’influència.

Així mateix, la cuba d’aigualeig porta també productes desinfectants i s’està fent ús de bactericides perquè els carrers tinguen també les mesures de salubritat necessàries, s’està procedint també a la desinfecció del mobiliari urbà, vials i voreres.

FCC està prenent les mesures de proteccions pertinents per als treballadors, realitzant l’accés a les seues instal·lacions de manera escalonada i dotant del material i equips necessaris depenent de cada cas. Així mateix, es realitza la desinfecció de les cabines després de cadascun dels vehicles.

Des de l’Ajuntament de Burjassot es recomana a tota la població quedar-se a casa i respectar les indicacions que van donant els organismes oficials i administracions autonòmiques i nacionals en matèria de salut.