Burjassot rebrà més de 2 milions i mig d’euros del Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València

17 gener 2024|Burjassot

En la legislatura en curs, l’Ajuntament de Burjassot rebrà 2.536.611 € del nou Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València. El 70% d’esta quantitat la podrà dedicar el municipi a les inversions i obres d’importància que necessita Burjassot; obres que continuaran millorant la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania.

D’igual manera, el 30% restant, un 10% per a cadascuna de les àrees respectivament, haurà de destinar-ho al cicle de l’aigua, a parcs i jardins i a instal·lacions esportives, inversions que, de manera contínua, ja realitza el Consistori des de les àrees implicades.

Burjassot té com a objectiu destinar l’ajuda que rebrà de la Diputació al desenvolupament de projectes mediambientals que l’ajuden a continuar desenvolupant l’agenda 2030 en el municipi; projectes que milloraran també, de manera prioritària, la mobilitat per als vianants, la igualtat, l’educació i el benestar animal.

El nou Pla d’Inversions de la Diputació de València permetrà major agilitat burocràtica als Ajuntaments i la conclusió de les obres del pla anterior que hagen quedat pendents. Els municipis que han optat al repartiment d’inversions havien de complir uns certs criteris, com estar adherits, amb un 5%, a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere. Així mateix, per a accedir al 100% de les inversions, els municipis han d’estar alineats amb els objectius ODS, per la qual cosa serà necessari que efectuen una inversió mínima del 10% en parcs infantils i zones verdes, un altre 10% en instal·lacions esportives i un altre 10 en el cicle integral de l’aigua, tal com s’ha assenyalat amb anterioritat.

En el cas de Burjassot, el treball en estes matèries és constant i també ho és el seu compromís amb la ciutadania perquè el municipi continue evolucionant i convertint-se en una població amable, igualitària, respectuosa amb el mitjà que li envolta i protectora dels drets de la infància, la igualtat i el benestar animal.