Burjassot sol·licita l’arxiu de la declaració de lesivitat del CEIP Fernando de los Ríos o que la Conselleria assumisca immediatament les obres de rehabilitació

15 febrer 2024|Burjassot

fernando de los rios

L’Ajuntament de Burjassot ha presentat, davant la direcció general d’Infraestructures Educatives de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana, les al·legacions a la resolució per la qual es dona inici, el passat 19 de gener de 2024, a la declaració de lesivitat de la firma de l’anterior consellera d’Educació, amb data de 13 de juliol de 2023, de delegació de competències a l’Ajuntament de Burjassot per a l’execució d’una sèrie d’actuacions, dins del Pla Edificant, en el CEIP Fernando de los Ríos.

Este és el primer pas administratiu que donarà l’Ajuntament referent a l’actual decisió de la Conselleria d’Educació, que impedirà, en cas de no ser tingudes en compte les citades al·legacions, l’execució de les obres del CEIP Fernando de los Ríos, per valor pròxim als dos milions i mig d’euros i que afecten a les instal·lacions de calefacció, patis, banys, finestres, persianes, portes, escales, ascensor, gimnàs, aules, instal·lacions elèctriques, reparació de goteres, clivelles i humitats, façanes, pilars i altres elements del centre.

“Sol·licitem en les al·legacions que s’arxive l’expedient ja que este Ajuntament ha seguit al peu de la lletra totes les instruccions administratives i disposicions legals del Pla Edificant, realitzant en termini i forma el que se’ns ha sol·licitat. Edificant és un marc legal per a delegar als ajuntaments una competència que pertany a la Generalitat: les inversions en els centres escolars. Burjassot ha fet tot el que li corresponia. Si algú considera que no és així i posa en dubte els preceptes legals d’Edificant o la firma de qualsevol delegació, la solució en bastant senzilla, que s’assumisquen eixos projectes per part de la Generalitat i faça les obres de reforma del CEIP Fernando de los Ríos de manera immediata, ja que són les seues competències. Tenen els projectes, els pressupostos, les modificacions sol·licitades, tot. També pot tornar a firmar la delegació l’actual conseller si té problemes amb la firma anterior, ja que els diners haurien d’estar consignats i en pressupostos, i nosaltres seguirem amb el camí que hem emprés” ha declarat l’alcalde de Burjassot, Rafa García.

Tot això és un contrasentit que l’única cosa que fa és perjudicar les xiquetes i xiquets del centre escolar, que no veuran millorades les instal·lacions del col·legi, ja que la suspensió “sine die” de la delegació de competències posa en una via morta durant anys els projectes, no ens enganyem. Repetisc que si no consideren eixa firma correcta, tenen altres solucions, però no la paralització de la inversió i l’anul·lació de tot el procediment. Això només fa sospitar que el que no volen és invertir en els col·legis públics, i passarem anys barallant en els jutjats. Arreglar els centres escolars en els quals els nostres xiquets i xiquetes aprenen i conviuen és la seua obligació, la resta són excuses per a retallar en l’educació pública, i són molt evidents” ha matisat García.

L’Ajuntament de Burjassot sol·licita a la Conselleria d’Educació que arxive l’expedient concorde a les consideracions fàctiques i jurídiques exposades en el desenvolupament de les al·legacions. Així mateix sol·licita que s’alce la suspensió de l’eficàcia i efectes de la delegació de competències acordada “sine die”, atés que fa inviable a este Ajuntament qualsevol actuació sobre aquest tema. En tercer lloc i de manera subsidiària, i per al supòsit que no s’accepte cap de les dos sol·licituds anteriors, que la Conselleria assumisca, de manera immediata i urgent, l’execució pels seus propis mitjans de les actuacions previstes en la memòria aprovada en el centre educatiu. Igualment, i per al cas que no es mantinga la delegació, que la Generalitat assumisca l’obligació de reintegrar a l’Ajuntament de Burjassot la totalitat de despeses -incloent els preceptius interessos- en què ha incorregut l’Ajuntament en este expedient.

L’Ajuntament de Burjassot sol·licita estos quatre punts ja que considera que l’acceptació per part del Ple Municipal de la delegació de competències en els termes formulats per la Conselleria d’Educació realitzat el dia 11 de juliol de 2023, i la posterior firma per part de la Consellera competent el 13 de juliol de la resolució de delegació de competències és la conclusió ordinària d’un procés iniciat amb el Decret llei 5/2017, de 20 d’octubre del Consell, pel qual es va establir el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat (Pla Edificant).