L’Ajuntament de Burjassot aprova el calendari impositiu per a l’exercici de 2022

17 novembre 2021|Burjassot

impuestos

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públic en el Portal de Transparència, el calendari fiscal per a l’exercici econòmic de 2022. Així, els períodes de cobrament en voluntària dels tributs municipals, que tenen un caràcter periòdic, han quedat establits en el calendari, de la següent manera.

La taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (guals) s’haurà d’abonar des de l’1 de febrer fins al 31 de març de 2022. Per part seua, l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica s’haurà d’abonar entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2022, mentre que l’IBI (Impost sobre Béns immobles) s’abonarà des de l’1 de juny fins a l’1 d’agost de 2022.

L’Impost sobre activitats econòmiques té fixat el seu període de cobrament entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2022; la taxa per utilització privativa del Mercat Municipal, Mercat Extraordinari i la Taxa de Recollida de Fem del Mercat s’abonaran de manera trimestral. El primer trimestre de pagament serà de l’1 al 15 de febrer de 2022; el segon trimestre serà de l’1 al 16 de maig de 2022; el tercer trimestre de pagament serà de l’1 al 17 d’agost, mentre que l’últim trimestre per a abonar aquesta taxa municipal serà de l’1 al 15 de novembre de 2022.

En el cas de la Taxa per Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires (terrasses) s’haurà d’abonar de l’1 al 15 de juny de 2022.

Les veïnes i els veïns de Burjassot tenen de termini per a efectuar la sol·licitud del fraccionament del pagament dels tributs fins al 31 de desembre de 2021; sol·licitud que cal realitzar per registre d’entrada a l’Ajuntament de Burjassot, telemàticament, en la Seu Electrònica.