L’Ajuntament de Burjassot constitueïx una Borsa d’Ocupació de peó de parc

15 abril 2024|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat la convocatòria per a la constitució d’una Borsa d’Ocupació Temporal de peó de parc. El termini de presentació d’instàncies està obert i finalitzarà el pròxim 24 d’abril. Esta borsa d’ocupació facilitarà la provisió interina o temporal d’estos llocs, en els supòsits de substitució transitòria de la persona titular del lloc o de cobertura temporal durant el procés de selecció. La constitució d’esta Borsa d’Ocupació es realitzarà mitjançant un procés selectiu de per concurs de mèrits les bases dels quals es poden consultar en este ENLLAÇ.

Entre les funcions a exercir per part dels peons/nes de parc, està l’obertura i tancament de les instal·lacions i el control dels accessos; la vigilància i custòdia de les instal·lacions, la neteja del parc i la utilització de la maquinària netejadora; tasques de manteniment i neteja bàsics de les instal·lacions (escombratge, buidat de papereres, etc…) així com xicotetes tasques de reparació d’edificis, instal·lacions i zones enjardinades de l’interior del recinte en què es presta el servei. Queda exclosa expressament la conducció de vehicles municipals.

Entre els requisits bàsics que han de complir les persones que es presenten al procés de selecció està el de posseir la nacionalitat espanyola, tindre més de 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació, entre altres. Tota la informació sobre la convocatòria pot consultar-se en el Portal de Transparència.