El Ple de l’Ajuntament de Burjassot aprova diferents mocions en la seua sessió ordinària del mes d’abril

27 abril 2016|Burjassot

Durant la sessió plenària ordinària del mes d’abril, el Ple de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat diferents mocions presentades pels grups polítics que el conformen. Mocions que, en molts dels casos, s’han presentat de manera conjunta per tots els grups, PSPV-PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos, EU i Totes amb Burjassot.

La primera moció, aprovada per unanimitat, ha sigut la presentada per Ciudadanos en la qual s’ha aprovat la realització d’un Ple Municipal Infantil o Consell d’Infància amb l’objectiu de fomentar les activitats de foment de la democràcia en els centres educatius de Burjassot. Una activitat que podrà ser assessorada amb UNICEF Comitè Español que amb l’adhesió del municipi de Burjassot a la iniciativa Ciutats amigues de la infància, facilitaran l’acompanyament i el material didàctic necessari per a desenvolupar aquesta proposta. L’objectiu d’aquesta moció és, tal com es desprèn del text “potenciar la cultura democràtica en els centres educatius de Burjassot a través d’activitats lúdiques i educatives que fomenten la participació de l’alumnat, perquè els xiquets visquen en primera persona els aspectes relacionats amb la política municipal”.

Presentades de forma conjunta per tots els grups que componen el Ple, PSPV-PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos, EU i Totes amb Burjassot, s’han aprovat tres mocions més per unanimitat: la que sol·licita la retirada del recurs contenciós administratiu contra el Decret 239/2015, de 29 de desembre, de concessió de subvencions a pensionistes i persones amb discapacitat; la vinculada a l’eliminació de l’homofòbia, transfòbia i bifòbia i la que s’oposa a l’acord que contempla l’expulsió a Turquia de migrants.

El Ple també ha aprovat per unanimitat la moció presentada pel PP que sol·licitala convocatòria de l’oferta d’ocupació pública de 2014, en execució de la sentència de 20 de desembre de 2011, del Jutjat del Contenciós-Administratiu nombre 3 de València, en el termini no superior a un mes” per a dotar al municipi d’un Coordinador Esportiu.

Amb l’abstenció del PP, i el suport de PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos, EU i Totes amb Burjassot, s’ha aprovat la moció presentada per Compromís per a crear i posar en funcionament l’autoritat única de transports metropolitans, “a partir d’un procés previ de diàleg i participació, a través d’un òrgan consultiu amb tots els agents socials i ajuntaments involucrats”.

El Ple també ha sol·licitat, a través de la moció presentada pel PP i amb el suport i els vots a favor del seu grup, PSPV-PSOE, Compromís i EU i l’abstenció de Ciudadanos i de Totes amb Burjassot, retirar els diferents recursos contra les normes de Dret Civil Valencià que afecten a tres lleis valencianes, recolzant així al manifest realitzat per l’Associació Valenciana de Juristes.

L’última de les mocions conjuntes presentada per tots els grups i aprovada per unanimitat ha sol·licitat a la “Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport l’inici de l’expedient per a concedir a la Penya “El Sillín” del municipi, la Placa d’Or de la Generalitat Valenciana al Mèrit Esportiu per la seua contribució a la promoció de l’esport i els valors d’esportivitat a Burjassot i a la Comunitat Valenciana”.

Finalment, i també per unanimitat, s’ha aprovat la moció presentada per EU per a la incorporació de “clàusules socials i mediambientals en els plecs de contractació que es realitzen des de l’Ajuntament i les seues empreses dependents. Criteris com la qualitat de les condicions d’ocupació, la inserció soci laboral de col·lectius desfavorit, la diversitat funcional, polítiques de gènere, etc.”.