L’Escola d’Estiu multiesport “Conciliem amb l’Esport” obri el procés d’inscripcions el dimecres 15 de maig

14 maig 2024|Burjassot

Per tercer any consecutiu, i pensant a ajudar  a les famílies del municipi, l‘Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria d’Igualtat, dirigida per Yolanda Andrés, posa en marxa de nou l’Escola d’Estiu multiesport “Conciliem amb l’Esport”, la qual donarà cobertura gratuïta a les necessitats de conciliació a famílies amb menors de 3 a 16 anys, durant les vacances estivals.

A més, com ha succeït en les edicions anteriors, i atesa la demanda de les famílies, l’Escola disposarà de 12 places per a alumnat amb necessitats especials, ateses les característiques individuals dels menors inscrits.

El termini d’inscripció gratuïta estarà obert des del dimecres 15 de maig, a les 9.00 hores, i fins al divendres 31 de maig. Esta inscripció, en la qual s’aportarà la documentació que es requerisca en cadascun dels supòsits, ha de realitzar-se, telemàticament, a través de la Carpeta Electrònica. Les inscripcions poden realitzar-se per a la totalitat de l’Escola, per a 6 setmanes, o per quinzenes. En el cas que les sol·licituds superaren les places oferides (360 places) es baremarà atenent els criteris establits per l’equip tècnic municipal encarregat del projecte.

Per a la correcta inscripció s’haurà d’emplenar el formulari elaborat a este efecte i firmar una declaració responsable. Juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar la documentació acreditativa dels requisits establits en cadascun dels supòsits als quals va dirigida l’escola, a fi de poder ser baremada en cas de necessitat.

L’Escola d’Estiu multiesport “Conciliem amb l’Esport” està dirigida a famílies amb tots dos progenitors treballant, monoparentals, víctimes de violència de gènere i d’altres formes de violència contra la dona, dones en situació de desocupació de llarga duració (més de 12 mesos), dones majors de 45 anys o a unitats familiars en les quals existisquen altres càrregues relacionades amb les cures.

L’Escola d’Estiu multiesport tindrà un màxim de 360 alumnes que es distribuiran en cinc trams d’edat per al desenvolupament de les activitats proposades (de 3 a 5 anys; de 6 a 9 anys; de 10 a 12 anys; de 13 a 16 anys i un grup de xiquets, xiquetes i joves amb necessitats educatives especials). L’horari general de l’Escola d’Estiu serà de 9.00 h a 14.00 h, de dilluns a divendres, havent-hi també un horari ampliat, de 8.00 a 9.00 h i de 14.00 a 14.30 h.

En 2024, l’escola “Conciliem amb l’esport” es desenvoluparà novament en les instal·lacions del Poliesportiu Municipal i tindrà una duració de sis setmanes, des del dia després de finalitzar el curs escolar fins al 2 d’agost, primer divendres del mes.

Totes les activitats que es programen tindran com a eix transversal el foment tant de la igualtat d’oportunitats entre xiquetes i xiquets com de l’esport mixt en qualsevol cas, l’adquisició d’habilitats i destreses per a la pràctica de diferents activitats esportives, el foment de l’esport en general com a font d’hàbits saludables i socialització sana, del joc en equip i de la companyonia.

L’Escola d’Estiu multiesport “Conciliem amb l’Esport” forma part del servei ‘Burjassot Concilia. Servei Socioeducatiu Corresponsables’, finançat pel Pla Corresponsables procedent del Ministeri d’Igualtat i de la Generalitat Valenciana.

Aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics podran fer la sol·licitud, de manera presencial, per Registre d’Entrada de l’Ajuntament a la Casa de Cultura.