Agència Jove – Instància genèrica

Sol·licitud per part de les persones físiques interessades en la realització de tràmits vinculats amb la Agència Jove:

  • Deixar constància de suggeriments i/o propostes de millora.
  • Deixar constància queixes i/o reclamacions.
  • Sol·licitud de certificats.
  • Aportació d’autoritzacions i/o documentació de menors inscrits en qualsevol programa de Agència Jove.
  • Comunicacions de sol·licitud admissió, canvis de grup, anul·lació places, sol·licitud de devolució de la taxa de matrícula de qualsevol programa de Agència Jove.

Documentació necessària

  1. Instància genèrica de l’Ajuntament.

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si vol obtindre-ho punxe ací.

TERMINI PREVIST DE PRESENTACIÓ

Al llarg de tot l’any.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

El procediment de matrícula als diferents programes la Agència Jove (Escola Estiu, Escola Nadal, Escola Pasqua, Esplai…) es realitzarà a través de la Seu Electrònica mitjançant el procediment de matrícula habilitat a aquest efecte i podrà realitzar-se online o en les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà