Pròrroga Cessió dels Horts Socials de Burjassot

Soles per persones i entitats usuàries dels Horts Socials, que tinguen concedit l’ús de parcel·la.

Anualment, en desembre, s’haurà de renovar la intenció de seguir amb el cultiu de la parcel·la condedida, independentment de quina haja sigut la data de concesió de l’ús. Es renova amb una declaració responsable en que la persona o entitat declara que té les mateixes condicions que quan va ser condedit.

La renovació serà concedida una vegada comprobat que es cumpleixen les normes i obligacions, si no és així no serà renovada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

PARTICULARS I ENTITATS.

  • Imprés de Declaració responsable.

ASSOCIACIONS.

  • Imprés de Declaració responsable.
  • Acta de l’assemblea en la qual conste l’adopció de l’acord de continuïtat del projecte.

Termini

Del 2 al 23 de desembre

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací

Més informació

Oficina de sostenibilitat local, Plaça Gómez Ferrer 4 963649515 agenda21@ayto-burjassot.es