Burjassot comptarà amb una Aula Didàctica ‘Vicent Andrés Estellés’

27 març 2023|Burjassot

Vicent Andrés Estellés

L’anunci no ha pogut fer-se en una data més assenyalada. Just en el dia en què es compleixen 30 anys de la mort del gran poeta burjassoter, Vicent Andrés Estellés, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i el Consistori per a la creació de l’Aula Didàctica Vicent Andrés Estellés de Burjassot.

Aquest conveni suposa l’establiment d’un marc de col·laboració entre l’Ajuntament i la Conselleria amb l’objectiu de coordinar i desplegar les iniciatives impulsades per l’Aula Didàctica Vicent Andrés Estellés de Burjassot que tindrà la seua seu a la Casa de Cultura del municipi, punt de trobada cultural de la ciutadania.

Continuem posant en valor la figura del nostre poeta més il·lustre, continuem treballant en el seu llegat i promovent la seua obra, i hui més que mai, en una data tan assenyalada, aprovar aquest conveni de col·laboració i la creació d’aquesta Aula Didàtica Vicent Andrés Estellés és molt important per a Burjassot”, ha declarat Rafa García, Alcalde de Burjassot.

L’Ajuntament es compromet, amb la signatura del conveni, a cooperar amb la Generalitat en el desenvolupament de les accions que donen a conéixer l’obra del poeta, conservar el seu fons documental, promoure investigacions sobre l’obra estellesiana i difondre el llegat literari del poeta a través de diferents activitats.

A més, entre altres accions, posarà a la disposició del personal de l’Aula Didàctica i del personal investigador degudament autoritzat, el fons documental relacionat amb Estellés que ja està custodiat pel Consistori per a facilitar la seua catalogació, garantir la seua conservació i promoure cerques que es facen a partir d’aqueix fons.

Per part seua, la Generalitat dotarà l’Aula d’una professora o professor funcionari de carrera que serà l’encarregat de garantir el seu funcionament. A més, dotarà dels recursos materials no inventariables necessaris  en el nou serve, que se situarà a la Casa de Cultura de Burjassot.

El conveni té una vigència de quatre anys, prorrogable per un període de quatre anys addicionals.