Seguretat Ciutadana

Dins de les competències assignades legalment, la Policia Local de Burjassot, exerceix un ampli ventall de funcions, tals com la regulació del tràfic i manteniment de la seguretat vial, prestació de serveis humanitaris, intervenció amb menors, inspecció de locals i espectacles, seguretat ciutadana, atenció d’accidents o col·laboració amb l’Administració de Justícia.

A totes aquestes funcions s’uneix el de garantir la seguretat ciutadana i, per a açò, ha anat renovant la seua flota de vehicles en els últims anys, disposant en l’actualitat de moderns cotxes i motos adequats a les necessitats i característiques de la societat actual.

Destaquen en aquests anys els continus cursos de formació i reciclatge que està duent a terme la Regidoria i que estan dirigits no solament als professionals del nostre municipi sinó que Burjassot, també és punt de trobada d’agents d’altres localitats. A aquests cursos i congressos, cal afegir les diferents campanyes de conscienciació ciutadana que intenten, al llarg de l’any, acostar el servei i ensenyar als ciutadans i ciutadanes de Burjassot la necessitat del compliment de les normes establides. I, dins d’ells, els cursos d’Educació Vial per als escolars o les contínues reunions amb les Associacions de Veïns per a saber quins són les seues necessitats en els diferents barris del municipi.

Estructura i Organització

La definició de Policia Local es troba en l’article 52.1 de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat, que defineix al Cos com un Institut armat, de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzada.

El Cos de la Policia Local de Burjassot està estructurat com segueix:

 • 1 Intendent Principal
 • 1 Intendent
 • 2 Inspectors
 • 8 Oficials
 • 42 Agents de Policia
 • 1 Auxiliar de Policia

Actualment la Policia Local de Burjassot es compon de les seccions següents:

 • Unitat Operativa Nocturna (UNI)
 • Secció Barris
 • Unitat Grup Actuació contra la Violència de Gènere (GAG
 • Secció Administrativa
 • Patrulles Operatives
 • Unitat de Protecció Animal (UPAN)