Protegit: Protecció Civil

Protecció Civil es defineix com un servei públic orientat a l’estudi i prevenció de les situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública i a la protecció i socors de persones i béns en els casos en què aquestes situacions es produïsquen.

També es pot considerar com un sistema que, entre altres objectius, té el d’aconseguir que els ciutadans, a més de l’ajuda que li ofereixen els serveis públics, estiguen preparats per a aconseguir per si mateixos la seua pròpia protecció.

Amb aquestes idees i tenint en compte les característiques específiques del municipi, l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Burjassot, es compon d’una plantilla de voluntaris del municipi disposats a ajudar en tot els possible a l’administració local.

Així, les funcions de l’Agrupació de Protecció Civil se centren en la previsió de riscos de cada zona del municipi, la confecció de plans de prevenció, i la intervenció en cas de risc o accident al més prompte possible. Així mateix, desenvolupen labors de coordinació i manteniment de les necessitats vinculades amb la Xarxa d’Aigua Potable i Sanejament de la ciutat.

El treball de l’Agrupació es realitza en continu contacte i coordinació amb la Policia Local del municipi.