Hisenda

L’àrea d’Hisenda té com a labor principal gestionar, organitzar i optimitzar els recursos econòmics de la vida municipal de Burjassot. Des d’aquest departament es realitza la gestió dels ingressos que nodreixen les arques de l’Estat, així com el control de les despeses que es desprenen de les accions econòmiques realitzades pel consistori. La confecció dels pressupostos municipals i el control de la contribució fiscal són també labors fonamentals d’aquesta àrea municipal.

Pla de pagaments (fraccionament de deute):

Les persones que desitgen fraccionar el seu deute amb l’Ajuntament de Burjassot, una vegada finalitzats els terminis habituals de pagament voluntari de tributs, poden:

 • Informació telefònica: telefonant al 96 316 05 32.
 • Presencialment: Oficina de Recaptació en av. Màrtirs de la Llibertat, 7 baix, en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h i dilluns, dimarts i dijous de 16.00 a 18.30 h (de l’1 de juliol al 30 de setembre tancat a les vesprades).
 • Per email: solicitudrecibo@burjassot.es, indicant nom, cognoms i DNI del titular.
 • Seu Electrònica: Ajornaments i fraccionaments

Sol·licitud de cartes de pagament

Les persones que desitgen sol·licitar cartes de pagament tant en període voluntari com executiu, poden:

 • Per telèfon: telefonant al 96 316 05 65.
 • Presencialment: Oficina de Recaptació en av. Màrtirs de la Llibertat, 7 baix, en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h i dilluns, dimarts i dijous de 16.00 a 18.30 h (de l’1 de juliol al 30 de setembre tancat a les vesprades).
 • Per email: solicitudrecibo@burjassot.es, indicant nom, cognoms i DNI del titular.
 • Per als rebuts en voluntària, a més, en seu electrònica en l’apartat les meues dades/objectes tributaris.

Informació sobre embargaments, procediments en període executiu:

A més dels mitjans de contacte anteriors, es pot sol·licitar informació telefònicament trucant als telèfons: 96 316 05 32 i 96 316 05 65.

Pagament en línia de tributs en període voluntari o executiu

Si ja disposa de document de pagament,  pot efectuar el pagament a través del següent enllaç, tant per a pagaments en voluntària com en executiva:

PASSAREL·LA DE PAGAMENT CAIXABANK

Solament per a pagaments en voluntària:
PASSAREL·LA DE PAGAMENT CAIXA POPULAR

Domiciliació de tributs

La domiciliació tributs pot realitzar-se de les següents maneres:

 • Presencialment: Oficina de Recaptació en av. Màrtirs de la Llibertat, 7 baix, en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h i dilluns, dimarts i dijous de 16.00 a 18.30 h (de l’1 de juliol al 30 de setembre tancat a les vesprades).
 • En el caixer automàtic de l’entitat bancària.
 • Seu Electrònica: Domiciliació de tributs

Sancions de trànsit (multes)

Atenció telefònica:  699 794 366.

Regularització de titularitat

La regularització de la titularitat, adjuntant la documentació que l’acredite, pot realitzar-se de les següents maneres:

Actualització de dades a l’efecte de notificacions

Mantinga actualitzats les seues dades a l’efecte de notificacions (Nom i cognoms, DNI, Domicili, telèfon i correu electrònic), de les següents formes: