Prestacions econòmiques, Beques i Ajudes

Ajudes d’Emergència

Conjunt de prestacions econòmiques de titularitat i dependència municipal, destinades a la cobertura de necessitats bàsiques de subsistència i orientades a la millora de la qualitat de vida, la inclusió social i l’atenció de situacions d’urgència. Poden tenir caràcter periòdic o tractar-se d’un pagament únic, depenent de la finalitat i l’objecte de les mateixes.

  • Població destinatària: Població en general que complisquen els requisits establits en l’Ordre d’ajudes de la Conselleria de Benestar Social.
  • Forma d’accés: Criteri tècnic. Resolució Administrativa.
  • Termini: Segons l’establit en l’Ordre d’ajudes de la Conselleria de Benestar Social.

Ajudes Extraordinàries per a l’Escolarització

També de dependència municipal, són prestacions destinades a facilitar l’accessibilitat i correcta escolarització dels menors del municipi.

  • Població destinatària: Menors escolaritzats en etapa infantil i primària, matriculats en centres educatius del municipi.
  • Forma d’accés: Criteri tècnic. Resolució Administrativa.
  • Termini: Segons l’establit en les bases de la convocatòria anual.

Renda Garantida de Ciutadania

Prestació econòmica de titularitat autonòmica, dependent de la Conselleria de Benestar Social, amb caràcter periòdic dirigida a persones i famílies que manquen de recursos suficients per a cobrir les necessitats socials bàsiques i que es troben en situació o risc d’exclusió social, acompanyada d’un procés d’intervenció destinat a aconseguir la inclusió social. Comporta l’elaboració d’un Pla Familiar d’Inserció adaptat a les necessitats i capacitats reals de les persones, l’elaboració de les quals i supervisió correspon als/as tècnics/as dels Equips Base d’Atenció Primària.

  • Població destinatària: Població en general.
  • Forma d’accés: Resolució Administrativa de la Conselleria de Benestar Social.
  • Termini: Durant tot l’any.