Urbanisme

Urbanisme és una de les grans àrees de la gestió municipal. Des d’Urbanisme es gestionen i controlen assumptes com la creació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), el planejament i les diferents actuacions urbanístiques en el sòl pertanyent al territori de Burjassot, la gestió i aprovació de llicències d’obres particulars o la gestió i el control de l’ocupació de la via pública.

L’àrea d’Urbanisme també vetla perquè totes les accions preses i aprovades pel consistori, empreses o particulars respecten l’entorn i el medi ambient, a l’hora de dur a terme aquestes accions.

TràmitsCITA PRÈVIA