Oficina de Sostenibilitat Local

L’Oficina de Sostenibilitat Local naix amb el propòsit de ser un punt de referència ambiental tant per a les diferents àrees que formen l’Ajuntament com per als ciutadans de Burjassot.

Un dels seus objectius principals és integrar en l’activitat municipal els nous criteris que ens obliguen a vetllar pel respecte al medi ambient i els recursos naturals; per la conservació i millora dels hàbitats urbans, naturals i agrícoles i a lluitar per a mitigar els efectes del canvi climàtic.

Les dues grans àrees d’acció de l’Oficina de Sostenibilitat Local són:

1. Agenda Local 21
2. Medi ambient i paisatge