Oficina de Sostenibilitat Local

L’Oficina de Sostenibilitat Local naix amb el propòsit de ser un punt de referència ambiental tant per a les diferents àrees que formen l’Ajuntament com per als ciutadans de Burjassot.

Un dels seus objectius principals és integrar en l’activitat municipal els nous criteris que ens obliguen a vetllar pel respecte al medi ambient i els recursos naturals; per la conservació i millora dels hàbitats urbans, naturals i agrícoles i a lluitar per a mitigar els efectes del canvi climàtic.

Les dues grans àrees d’acció de l’Oficina de Sostenibilitat Local són:

1. Agenda Local 21

Coordina el procés, que consta de:

 • Diagnòstic mediambiental
 • Pla d’Acció Local
 • Pla de Seguiment

L’agenda 21 és un instrument per a la planificació del desenvolupament local sostenible basat en la participació ciutadana. Acosta la gestió municipal de la sostenibilitat a la vida quotidiana de la ciutadania.

Es crearan grups de treball i processos de comunicació que comportaran una millora en la qualitat de vida mitjançant una nova dimensió social, que atribueix un paper actiu als participants en el procés. Els ciutadans s’impliquen directament en la planificació de Burjassot.

És un procés continu que es retroalimenta amb les aportacions dels ciutadans i que està sempre obert a aquestes aportacions.

L’Agenda 21 és el camí que hem de seguir per arribar a un estat dedesenvolupament respectuós amb el medi ambient i alhora just i solidari amb les persones. És una guia global, però que ha de començar a cada poble i ciutat del món, perquè només millorant el nostre entorn podrem arribar a salvar el planeta.

L’Agenda 21 Local té el seu origen en la Conferència de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el Desenvolupament que es va celebrar a Rio de Janeiro l’any 1992. El 1994 va tindre lloc la Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles a Aalborg(Dinamarca). Durant els últims anys s’ha difós el concepte de sostenibilitat local i s’ha promogut la signatura de la Carta d’Aalborg com un símbol d’adhesió de les ciutats i autoritats locals cap el desenvolupament de processos d’Agenda 21 Local. Posteriorment, l’any 2004, es van renovar els compromisos marcats en la Carta d’Aalborg, formalitzats en el document Aalborg+10.

Les accions prioritàries de l’Agenda 21 són:

 • Un món pròsper que es desenvolupe en criteris sostenibles.
 • Un món just amb una societat estable i solidària.
 • Un món habitable amb nuclis de població més humans.
 • Un món fèrtil a través de l’ús eficient dels recursos naturals.
 • Un món compartit amb igualtat de drets als recursos comuns globals.
 • Un món net que minimitze els productes contaminants i els residus.

2. Medi ambient i paisatge

Planifica estratègies, que permeten:

 • Informar i assessorar la ciutadania en matèria de medi ambient i paisatge.
 • Implicar la comunitat en la solució dels problemes ambientals existents.
 • Integrar el respecte al medi ambient i al paisatge en tota activitat exercida dins als límits municipals.
 • Promocionar accions que milloren el medi ambient, el paisatge i la qualitat de vida.
 • Propiciar un ús racional i eficient dels recursos.
 • Contribuir a l’enriquiment i la difusió d’una cultura respectuosa amb el nostre entorn.

Totes les activitats de l’Oficina s’emmarquen en les bases establides pel programa permanent «Burjassot, lliure de CO2». Mitjançant aquest programa municipal formem part de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, assumim els compromisos adoptats en la Conferència d’Aalborg + 10 (juny de 2004) i desenvolupem els principis bàsics de la Carta Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles aprovats a Aalborg el 1994.

Burjassot pertany també a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, el principal objectiu de la qual és l’intercanvi d’experiències entre els municipis adherits.

Les accions prioritàries de l’Oficina de medi ambient i paisatge són:

 • Suport tècnic a les activitats, programes i projectes municipals.
 • Assessorament tècnic en matèria de medi ambient i paisatge.
 • Col·laboració amb els centres educatius oferint assessorament en matèria mediambiental i col·laborant en activitats puntuals desenvolupades pels centres.
 • Col·laboració amb altres entitats en temàtica mediambiental.
 • Control de fauna.
 • Creació i gestió de projectes.
 • Elaboració d’estudis propis.
 • Elaboració de material gràfic d’informació i conscienciació mediambiental, paisatgística i sobre mobilitat per a campanyes.
 • Oficina d’informació del Banc de terres de Pactem Nord.
 • Organització d’activitats educatives.
 • Participació en jornades i conferències.
 • Promoció de nous convenis.

PUNXA ACÍ PER A OBTINDRE TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD DE LES PARCEL·LES DELS HORTS SOCIALS*

*Una vegada oberta la Seu Electrònica, en ÀMBIT, posa Via Pública i Medi Ambient