Àrees i Junta de Govern

Àrees de Govern

Àrea de Governació
Emili Altur i Mena

Inclou les següents matèries:

 • Grups Polítics
 • Oficina de Promoció del valencià
 • Recursos Humans
 • Organització de l’Ajuntament
 • Recursos Tècnics
 • Contractació de Personal
 • Subvencions
 • Relació Llocs de treball
 • Plantilla de Personal Funcionari i Laboral
 • Oferta d’Ocupació Pública
 • Personal

Àrea de Seguretat i Acció Ciutadana
Manuel Pérez Menero

Inclou les següents matèries:

 • Policia Local, Seguretat Ciutadana i Tràfic
 • Protecció Civil
 • Festes
 • Falles
 • Esports
 • Benestar Animal
 • Protocol

Àrea de Promoció Econòmica
Roc-Lluis Senent Sánchez

Inclou les següents matèries:

 • Promoció Econòmica
 • Ocupació
 • Turisme
 • OMIC
 • Mercats i comerç
 • Consum
 • Societat Mercantil local de l’Ajuntament de Burjassot Centre d’Ocupació, Estudis i Formació, SLU (CEMEF SLU)

Àrea d'Urbanisme
José Ruiz Cervera

Inclou les següents matèries:

 • Planejament
 • Programes d’Actuació
 • Gestió Urbanística
 • Llicència d’Obres
 • Activitats
 • Espectacles públics
 • Establiments públics
 • Inspecció Urbanística
 • Ocupació del sòl excepte per mercats
 • Ocupació de subsòl de la via pública

Àrea d'Hisenda i Economia
José Ruiz Cervera

Inclou les següents matèries:

 • Formació i desenvolupament del Pressupost
 • Oficina Pressupostària
 • Aprovació de pagaments
 • Gestió, liquidació, inspecció i revisió dels actes tributaris
 • Comptabilitat
 • Intervenció
 • Tresoreria
 • Recaptació
 • Comptes
 • Compres
 • Patrimoni
 • Rendició de Comptes

Àrea de Benestar Social, Igualtat i Desenvolupament Local
Lluna Àrias Cortina

Inclou les següents matèries:

 • Serveis Socials
 • Cultura i Joventut
 • Educació
 • Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (IMCJB)
 • Sanitat
 • Igualtat
 • Espai Dona
 • Medi Ambient
 • Agenda 21
 • Mobilitat

Àrea de Serveis Municipals
Jose Ruiz Cervera

Inclou les següents matèries:

 • Obres Municipals
 • Aigua Potable
 • Enllumenat Públic
 • Sanejament
 • Manteniment de Serveis
 • Parcs i jardins
 • Residus sòlids urbans
 • Neteja viària
 • Brigada d’Obres
 • Cementeri

Junta de govern local

Rafa García García – PSPV-PSOE (President)

José Ruiz Cervera – PSPV-PSOE

Manuel Pérez Menero – PSPV-PSOE

Emili Altur i Mena – Compromís

Lluna Arias Cortina – Compromís

Roc Lluis Senent Sánchez – Compromís

Tatiana Sanchis Romeu – C’s

Alicia Moreno Martínez – EUPV