Àrees i Junta de Govern

Àrees de Govern

Àrea d'Igualtat i Feminisme, Transició Ecològica i Comunicació

Inclou les següents matèries:

 • Igualtat
 • Medi Ambient
 • Agenda 2030
 • Comunicació

Àrea de Governació, Transparència, Atenció Ciutadana i Seguretat

Inclou les següents matèries:

 • Organització de l’Ajuntament
 • Regidors i grups polítics
 • Participació Ciutadana
 • Transparència
 • Modernització
 • Recursos humans
 • Personal
 • Recursos tècnics
 • Relació de llocs de treball
 • Plantilla del personal
 • Oferta pública d’ocupació
 • Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC)
 • Policia Local
 • Protecció Civil

Àrea d'Urbanisme i Infraestructures i Mobilitat Urbana

Inclou les següents matèries:

 • Desenvolupament del PGOU
 • Planejament
 • Programes d’actuació
 • Gestió urbanística
 • Disciplina urbanística
 • Llicències
 • Activitats
 • Espectacles públics
 • Establiments públics
 • Autoritzacions
 • Ocupacions del sol excepte per mercats
 • Ocupacions del subsol de la via pública
 • Llicència d’obres menors
 • Llicències d’obres en subsol de les vies públiques
 • Autoritzacions per a l’ocupació del so de les vies públiques
 • Llicències de parcelació i segregació
 • Ordres d’execució
 • Llicència d’ocupació d’edificis
 • Vivenda
 • Mobilitat Urbana
 • Prevenció Laboral

Àrea d'Hisenda, Desenvolupament Comercial, Ocupació i Patrimoni

Inclou les següents matèries:

 • Intervenció
 • Tresoreria
 • Recaptació
 • Gestió, liquidació i inspecció
 • Contabilitat
 • Patrimoni
 • Societat mercantil local, Centre d’Ocupació, Estudis i Formació, SLU (CEMEF SLU)
 • Promoció de l’Ocupació
 • Mercats i comerç

Àrea de Benestar Social i Atenció a la Infància

Inclou les següents matèries:

 • Serveis Socials
 • Diversitat Sexual
 • Cooperació i Desenvolupament
 • Protecció i drets de la infància
 • Majors
 • Sanitat
 • Benestar Animal
 • Esports
 • Falles
 • Festes

Àrea de Joventut, Educació, Cultura i Patrimoni

Inclou les següents matèries:

 • Cultura
 • Joventut
 • Educació
 • Promoció del Valencià
 • Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (IMCJB)
 • Memòria democràtica

Àrea de Serveis Municipals

Inclou les següents matèries:

 • Contractació
 • Aigua Potable
 • Enllumenat públic
 • Sanejament
 • Manteniment de serveis
 • Parcs i jardins
 • Residus sòlids urbans
 • Neteja viària
 • Brigada d’Obres
 • Cementeri
 • Protocol

Junta de govern local

Rafa García García- PSPV-PSOE

(Presidente)

Estefanía Ballesteros Martínez- PSPV-PSOE

Francisco Manuel Aragó Mengual– PSPV-PSOE

Manuel Pérez Menero– PSPV-PSOE

Yolanda Andrés Bonell– PSPV-PSOE

Juan Gabriel Sánchez Rodríguez– PSPV-PSOE

Manuela Carrero García– PSPV-PSOE

Juan Manuel Hernando Cebriá- PSPV-PSOE