Ludotecas Municipals

Les ludotecas són centres, equipaments o espais delimitats que tenen una finalitat lúdica, socioeducativa, cívica, cultural i inclusiva, que elaboren i duen a terme un projecte socioeducativo, i que tenen com a objectiu principal garantir el dret del xiquet al joc, col·laborant així en el desenvolupament integral de la persona, per al que estan dotats d’un fons organitzat de jocs, joguets i altres elements lúdics i educatius.

L’Ajuntament de Burjassot compta amb dos ludotecas gratuïtes per a menors d’entre 5 a 15 anys: la Ludoteca 613 i la Ludoteca Isaac Peral.

Ludoteca 613 Habitatges

Per tractar-se d’una ludoteca que treballa en un context sociocultural de risc d’exclusió social en un Barri d’Acció Preferent, l’objectiu general de la ludoteca 613 Habitatges és crear un espai físic i temporal, que el menor puga utilitzar com a suport fonamental en el seu procés de socialització normalitzada, contrarestant d’aquesta manera totes aquelles circumstàncies que diàriament li emboliquen i que fan que, molt sovint, es trobe en una situació d’exclusió social.

La Ludoteca 613 Habitatges, està situada en el Centre Socieducativo Díaz Pintat, on atén a 30 menors de 6 a 11 anys, de dilluns a divendres, en horari de 17:00 a 19:00 hores.

Ludoteca Isaac Peral

La Ludoteca Isaac Peral, situada en el Centre Social Isaac Peral, atén a 50 menors, d’entre 5 a 13 anys, en horari de 17:15 a 19:30, amb l’objectiu de garantir als xiquets el dret al joc i fomentar el seu desenvolupament integral a partir d’activitats lúdiques i educatives.

La nostra missió és oferir una marc lúdic i educatiu amb l’objectiu de garantir el dret del menor al joc per a col·laborar en el seu desenvolupament integral.
La nostra visió és realitzar activitats lúdiques i educatives, amb una metodologia grupal i socializadora.
Els nostres valors són el suprem interès del menor; el joc com a vehicle per a l’adquisició dels aprenentatges; conciliació de la vida familiar i laboral; respecte a la diversitat, a les minories i a qualsevol característica social i cultural que presenten els menors i les seues famílies; promoure i protegir els drets de la infància.

Ludoteca Ausias March

La Ludoteca Ausias March, situada en el Centre Social Ausias March, atén xiquets, de 5 a 12 anys, en horari de 16 a 20, amb l’objectiu de garantir als menors el dret al joc i fomentar el seu desenvolupament integral a partir d’activitats lúdiques i educatives.

La nostra missió és oferir una marc lúdic i educatiu amb l’objectiu de garantir el dret del menor al joc per a col·laborar en el seu desenvolupament integral.
La nostra visió és realitzar activitats lúdiques i educatives, amb una metodologia grupal i socialitzadora.
Els nostres valors són el suprem interés del menor; el joc com a vehicle per a l’adquisició dels aprenentatges; conciliació de la vida familiar i laboral; respecte a la diversitat, a les minories i a qualsevol característica social i cultural que presenten els menors i les seues famílies; promoure i protegir els drets de la infància.

SERVEIS PRESTATS

Les Ludotecas Municipals ofereixen els següents serveis:

 • Joc com vehicule de l’aprenentatge:
  • Activitat de “racons” (joc lliure supervisat).
  • Jocs dirigits (dinàmiques grupales, tallers, grans jocs, etc.).
 • Activitats formatives i culturals:
  • Eixides a centres culturals.
  • Excursions d’educació mediambiental.
  • Activitats de promoció de consciència cívica i mediambiental.
  • Activitats d’igualtat i enfocament de gènere.
 • Intervenció comunitària:
  • Activitats comunitàries de promoció de valors.