Aviva Burjassot

Què fa Aviva Burjassot

  • Organitzar campanyes de promoció del valencià en diversos àmbits de la vida del municipi (comerç, educació, cultura, oci, etc.);
  • Programar cursos i altres accions formatives en valencià per al municipi;
  • Assessorar l’Ajuntament de Burjassot en matèria lingüística;
  • Treballar conjuntament pel foment de l’ús social del valencià amb les entitats locals sensibilitzades en normalització lingüística;
  • Participar en xarxes tècniques de serveis lingüístics;
  • Coordinar-se amb les autoritats i altres institucions autonòmiques en matèria de normalització.

Novetats

Veure’n més

Aviva Burjassot

Contacte

C/Mariana Pineda, 93-95 (Casa de Cultura, 3a planta)
46100 Burjassot
Tel.: 963 649 515 / 666 469 273 / 963 160 630
aviva@burjassot.es