-

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

Què fa Aviva:

  • Organitzar campanyes de promoció del valencià en diversos àmbits de la vida del municipi (comerç, educació, cultura, oci, etc.);
  • Programar cursos i altres accions formatives en valencià per al municipi;
  • Assessorar l’Ajuntament en matèria lingüística;
  • Treballar conjuntament pel foment de l’ús social del valencià amb les entitats locals sensibilitzades en normalització lingüística;
  • Participar en xarxes tècniques de serveis lingüístics;
  • Coordinar-se amb les autoritats i altres institucions autonòmiques en matèria de normalització i normativització.

FACEBOOK TWITTER  INSTAGRAM 

Últimes notícies d’Aviva