Oficina Municipal d’Habitatge, Intermediació hipotecària i lloguer

Oficina Municipal d’Habitatge, Intermediació hipotecària i lloguer, és un servei municipal gratuït mitjançant el qual, el Consistori informa, atén i assessora a la ciutadania de Burjassot, en matèria d’habitatge, mediació hipotecària o accés a un lloguer social.

L’Oficina Municipal d’Habitatge està situada en les dependències municipals situades en la c/ Colón, 40 de Burjassot. Funciona amb cita prèvia, la qual s’estableix, via telefònica, cridant al telèfon 96 316 05 39. Les cites, una vegada establides, seran ateses els dilluns, de 9h a 13:30h, per Oscar Bolívar Estime, advocat especialitzat en aquestes matèries. Óscar Bolívar estarà recolzat en la seua labor per personal tècnic del Departament de Serveis Municipals.

Els serveis que presta aquesta Oficina estan dirigides a les persones i/o famílies empadronades a Burjassot. Especialment està, orientada a aquells ciutadans que, sent propietaris d’un habitatge i sent aquesta el seu habitatge habitual, es puguen veure afectats per algun tipus de problema o situació de risc que tinga relació amb el seu habitatge. Des de l’Oficina s’oferirà informació, respostes i assessorament a persones i famílies que es troben davant situacions tals com una execució hipotecària, impagaments de lloguer o algun altre risc d’exclusió residencial, de la mateixa manera que s’intervindrà amb l’altra part interessada.