Oficina Municipal d’Habitatge, Intermediació hipotecària i lloguer

L’Oficina Municipal d’Habitatge, Intermediació hipotecària i lloguer, és un servei municipal gratuït mitjançant el qual, el Consistori informa, atén i assessora a la ciutadania de Burjassot, en matèria d’habitatge, mediació hipotecària o accés a un lloguer social.

L’Oficina Municipal d’Habitatge funciona amb cita prèvia, la qual s’estableix, via telefònica, cridant al telèfon 96 316 05 39.

Els serveis que presta aquesta Oficina estan dirigides a les persones i/o famílies empadronades a Burjassot. Especialment està, orientada a aquells ciutadans que, sent propietaris d’un habitatge i sent aquesta el seu habitatge habitual, es puguen veure afectats per algun tipus de problema o situació de risc que tinga relació amb el seu habitatge. Des de l’Oficina s’oferirà informació, respostes i assessorament a persones i famílies que es troben davant situacions tals com una execució hipotecària, impagaments de lloguer o algun altre risc d’exclusió residencial, de la mateixa manera que s’intervindrà amb l’altra part interessada.