La Ciutat

Burjassot està situat a 39º 30′ 23” de latitud nord i 3º 16′ 52” de longitud est. La seua altitud és de 59 metres sobre el nivell del mar. Limita al nord amb Godella, a l’est i sud amb València, i a l’oest amb Paterna. Es troba en els límits occidentals de l’Horta de València, en la meitat superior d’un arc paral·lel a la costa. S’estén de N a S, des de Puçol fins a la depressió de l’Albufera.

Terme municipal format per dues àrees:

La de Llevant, constituïda per una horta de 94 ha de superfície, que constitueix el 27% de la superfície total del terme. És plana i està regada per les séquies de Tormos i Montcada, que utilitzen aigües del riu Túria. Els cultius més importants són tarongers, hortalisses, cultius farratgers i tubèrculs.

La de Ponent, és més elevada, no compta amb reg i està formada per llomes i turons de pedra calcària.

Amb clima mediterrani, d’hiverns suaus i estius calorosos, Burjassot gaudeix d’una agradable temperatura durant tot l’any.

Quant a la seua estructura econòmica i social, Burjassot ha experimentat una important evolució. Ha passat de ser un municipi la base del qual era l’agricultura a ser una població en la qual el sector terciari, els serveis, estan ocupant una posició de preferència en totes les seues àrees d’actuació.

Quant a la població aquesta va passar de 9.427 habitants en 1935 a 17.963 habitants en 1965, patint posteriorment un notable increment fins a arribar als 37.068 habitants en 1985. Una vegada estabilitzat el corrent migratori, s’inicia una xicoteta recessió que redueix el nombre d’habitants a 35.182 en els anys 90. En l’actualitat, Burjassot compta amb més de 38.000 habitants.

ESCUT
HIMNE