Ordre del dia ple extraordinari i urgent 3 octubre 2014