El 9 de maig s’obri el termini de sol·licitud per a l’adjudicació de cinc llocs vacants en el Mercat Municipal

6 maig 2016|Burjassot

Dilluns que ve 9 de maig, quedarà obert el termini per a sol·licitar cinc llocs vacants de venda en el Mercat Municipal de Burjassot. Així ha informat l’Ajuntament de Burjassot, que ja ha publicat les bases. Aquestes bases, juntament amb el plànol d’ubicació dels llocs i la instància de sol·licitud, podrà consultar-se en la SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT.

Segons ha explicat el Regidor de Promoció Econòmica, Mercats i Comerç, Roc Senent, “es tracta d’un pas més en el procés de normalització del mercat municipal, després que en els últims anys s’hagen produït algunes baixes en els llocs, que cal cobrir per a continuar oferint el millor servei a les veïnes i veïns de Burjassot“.

Les persones interessades podran presentar les instàncies per a sol·licitar ser adjudicatari, del 9 al 20 de maig, en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament (Pl. Emilio Castelar, 1). Tota la documentació que cal presentar amb la instància de sol·licitud es pot consultar en les bases de la convocatòria. Els sol·licitants tindran dret a aspirar a dues places, sempre que aquestes siguen contigües.

La durada de les autoritzacions regulades en aquesta convocatòria, de conformitat amb l’Ordenança Reguladora de Mercats de l’Ajuntament de Burjassot, serà de tres anys. No obstant açò, l’Ajuntament podrà prorrogar per un any natural l’autorització, que tindrà una durada màxima de quatre anys. L’adequació dels llocs adjudicats serà d’exclusiva responsabilitat dels adquirents.

Finalitzat el termini de presentació de les instàncies, es crearà una Comissió de valoració que, atenent a diferents criteris (renda per càpita anual de la unitat familiar, responsabilitats familiars, tipus de producte i titularitat) que es poden consultar en les bases de la convocatòria i en el termini màxim de 15 dies, procedirà a la valoració de les sol·licituds presentades.

Els adjudicataris seran les persones o societats que obtinguen la puntuació més alta referida en l’apartat tercer de criteris de selecció. En el supòsit d’empat, tindrà prioritat el sol·licitant que acredite formació específica mitjançant l’assistència a cursos o jornades relatives al desenvolupament de l’activitat comercial.