Cessió d’instal·lacions

La Casa de Cultura disposa de diferents espais culturals, els quals poden ser utilitzats de manera privativa per persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats, en la seua majoria culturals.

La utilització privativa de locals i instal·lacions es refereix a:

 • Centre Cultural Tívoli:
  • Sala d’actes
  • Sala Polivalent
  • Sala cátering
 • Casa de Cultura:
  • Sala d’actes
  • Sala d’audiovisuals
 • Auditori
 • Hotel d’Entitats
  • Locals d’assaig
  • Sala planta baixa
 • La Pineda
 • Monument Històric Artístic de les Sitges de Burjassot

Documentació necessària

 1. Instància de sol·licitud de cessió d’instal·lacions de l’Ajuntament.

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si vol obtindre-ho punxe ací.

TERMINI PREVIST DE PRESENTACIÓ

Al llarg de tot l’any.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

En la sol·licitud s’ha d’especificar les característiques concretes requerides per a l’activitat: equipament d’il·luminació i so, tècnics de sala, personal d’organització i producció, etc. La carta de pagament per ús de la instal·lació es calcularà sobre la base d’aquesta petició i segons les taxes associades a aquest tràmit.

Serà obligatori el depòsit d’una fiança l’import i el procediment de pagament de la qual i devolució queden estipulats en les normativa reguladora d’aquest tràmit.

Seran aplicables taxes segons l’Ordenança Reguladora de la taxa per utilització privativa o per l’aprofitament especial de béns o instal·lacions del domini públic local de l’Ajuntament de Burjassot,

L’Ordenança Reguladora es pot consultar en el següent enllaç: http://www.burjassot.org/normativa/ordenanza-reguladora-tasa-por-utilizacion-privativa-o-aprovechamiento-especial-de-bienes-o-instalaciones-del-dominio-publico-local/