Sol·licitud d’autoritzacions per a festes

Tràmit necessari per a la sol·licitud de l’autorització per a la celebració de festes en la via pública o en els locals de les associacions de veïns.

Documentació necessària

  1. Sol·licitud Instància Genèrica Ajuntament
  2. En el cas d’actes que se celebren en la via pública

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu eslectrónica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací

Termini previst de tramitació

Les sol·licituds hauran de presentar-se, com a mínim quinze dies abans de la celebració dels actes.