Sol·licitud de Certificat de Padró

És el document que acredita que el ciutadà està empadronat en el municipi que resideix. Serveix per a justificar el domicili i la residència davant altres organismes.

Poden sol·licitar-se certificats individuals o col·lectius (de totes les persones que resideixen en un mateix domicili), però sempre per un motiu concret.

Documentació necessària

  1. Original del document que acredite la identitat: DNI, passaport, targeta de residència de qualsevol dels majors d’edat que figuren en el domicili, llibre de família (per a menors).

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu eslectrónica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací