Horts Socials. Renúncia de parcel·la

Renúncia de dret a l’ús de parcel·la en horts socials de Burjassot

Mitjançant aquest tràmit es pot donar de baixa en l’ús de parcel·la en els Horts Socials de Burjassot en qualsevol moment, de manera que quede a disposició lliure.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  1. Formulari de renúncia
  2. Si la sol·licitud es formula en nom de persona jurídica o d’interessat diferent del de la sol·licitud, haurà d’acompanyar-se còpia del poder i exhibir-se l’original d’aquest per a la seua confrontació en el moment de la presentació en el Registre.

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu eslectrónica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací

Més informació

Oficina de sostenibilitat local, Plaça Gómez Ferrer 4 963649515 agenda21@ayto-burjassot.es