Horts Socials. Sol·licitud de participació en l’adjudicació de parcel·les.

Tràmit necessari per a participar en l’adjudicació de l’ús de parcel·les dels Horts Socials de Burjassot.

REQUISITS:

Per a persones físiques:

 • estar empadronat a Burjassot almenys un any abans de la sol·licitud

Per a entitats, centres escolars i associacions:

 • inscripció en el registre d’associacions de Burjassot o activitat demostrada a Burjassot

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per a persones físiques:

 • Sol·licitud Horts Socials persones físiques
 • DNI, NIE o passaport
 • última Declaració de la renda o Declaració negativa (Agència tributària) de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat
 • En cas d’aturats, certificat de situació emés pel *SEPE-INEM, de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat
 • Uns altres: Si ha d’especificar situacions especials pot presentar documentació relacionada

Associacions i entitats:

Per a les ASSOCIACIONS:

 • Còpia dels estatuts
 • En cas de no estar inscrita en el Registre municipal d’associacions, document que acredite la seua activitat a Burjassot
 • Acta o acord signat de l’associació per a sol·licitar la parcel·la

Per a ENTITATS I CENTRES EDUCATIUS:

 • Presentació del projecte educatiu que implique una transversalitat amb els continguts del currículum del centre

Termini

Quan s’òbriga nova adjudicació.

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu eslectrónica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací

Més informació

Oficina de sostenibilitat local

Centre Social Isaac Peral, 67

96 364 95 15

agenda21@ayto-burjassot.es