24 El Pouet – Ruta Estellés per Burjassot

Explicació en àudio:

Explicació en llengua de signes:

El Pouet

«Intensitat, cromatisme, quotidianitat, potència: quatre columnes que poques obres poètiques poden considerar com a pròpies», escrigué Ignasi Riera referint-se a l’obra d’Estellés.

Ens trobem a l’antiga plaça Major de Burjassot, coneguda popularment com “El pouet”, porta d’entrada i d’eixida del poble camí de València, és també un recurs que apareix sovint en l’obra del poeta burjassoter.

Escoltem la recitació de Pepa Alòs, del següent poema, que es troba al darrer volum del Mural del País Valencià:

«El mire, el veig, el sent.
Com un pa en l’alcavor,
pujava sense rent.
Una fúria, un amor.
Fou, en principi, una alqueria.
Fou una alqueria entre uns pins.
L’abraçava, en passar, la séquia.
Hi havia, entre els pins, teuladins.
I hi havia, també, unes gents,
les gents que el feien, dia a dia.
Creixia tenaçment el poble.
El seu cor era una alqueria.
Dic el nom amb humilitat,
castament dic: Burjassot.
Si hi ha un pou en entrar al poble,
n’hi ha un altre als peus de sant Roc».

Mural del País Valencià, vol. III. València: 3i4, 1996, p. 58.