(LES SOL·LICITUDS PODEN PRESENTAR-SE DES DEL 8-06-2018 Al 14-06-2018). 29 estudiants es podran beneficiar aquest estiu d’una de les beques de formació de “La Dipu te Beca” a Burjassot

1 juny 2018|Burjassot

la dipu te beca

L’Ajuntament de Burjassot ja ha fet públiques, en el seu Portal de Transparència, les bases per a la concessió de 29 Beques de Formació en el marc del programa de la Diputació de València “La Dipu et Beca 2018”. Beques que es podran sol·licitar, per registre d’entrada del Consistori, fins al 14 de juny, una vegada publicades les citades bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). El termini començarà a comptar l’endemà al de la publicació de l’anunci.

Com cada any, les beques tens una remuneració de 500 euros, cofinançats al 80 % per la Diputació, sent a càrrec de l’Ajuntament de Burjassot l’import restant i la seua durada és de dos mesos, començant l’1 de juliol i finalitzant el 31 d’agost.

En estudis universitaris, hi haurà una beca per al Grau donen Informació i Documentació, per al Grau en Educació Social, el Grau en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, el Grau en Enginyeria de l’edificació i el Grau en Maestre/a d’Educació Especial. Tres beques seran per als estudiants del Grau en Treball Social, dos, sent una d’elles només per a juliol, per als de Grau en Dret i una, només també al juliol, per als estudiants del Grau de Sociologia.

En el cas de Cicles Formatius de Formació Professional, 10 beques, cinc d’elles només per al mes de juliol, seran per a Tècnics Superiors en Animació Sociocultural infantil i juvenil, 8, sent cinc d’elles només per a agost, per a Tècnics Mitjans en Jardineria i quatre, una d’elles només per a juliol, per a Tècnics Superiors en Administració i Finances. Dues beques es destinaran a Tècnics Mitjans en Gestió Administrativa i una, només per a juliol, a Tècnic superior de so per a Audiovisuals i Espectacles. La concessió del número concret en cadascuna de les àrees, queda supeditada al perfil dels sol·licitants de la convocatòria.

En les bases poden consultar-se els requisits per a sol·licitar les beques i la puntuació que s’atorgarà als candidats tenint en compte els mèrits que presenten.

LES SOL·LICITUDS PODEN PRESENTAR-SE DE MANERA PRESENCIAL, A L’AJUNTAMENT O A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DEL CONSISTORI, PUNXANT en Altres sol.licituts no catalogades