Obert el termini per a sol·licitar les ajudes en matèria d’esports per a l’exercici 2022

12 maig 2022|Burjassot

Deportes Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha fet pública la convocatòria d’ajudes en matèria d’esports destinades a clubs i entitats esportives per a l’exercici 2022. Aquestes ajudes podran sol·licitar-se, després de la seua publicació en el BOP del dimarts 10 de maig, fins al pròxim 31 de maig.

La sol·licitud, dirigida a l’Alcalde-President, es presentarà en el Registre d’entrada de l’Ajuntament per mitjans electrònics a través de la Seu Electrònica, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases de la convocatòria poden consultar-se ACÍ. En aquestes, s’especifica l’objecte de les ajudes, la documentació a aportar per les entitats que les sol·liciten i tota la informació sobre la convocatòria.