Adeu a l’ús obligat de les mascaretes, excepte certes excepcions

20 abril 2022|Burjassot

Després de quasi dos anys de l’ús obligatori de la mascareta en els espais interiors i, gran part d’aqueix temps, també a l’aire lliure, el Govern ha aprovat la fi d’aqueixa obligatorietat en tota Espanya. Des de hui, 20 d’abril de 2022, amb la publicació del decret en el BOE, ja no es deu, per llei, portar la mascareta, encara que hi ha algunes excepcions i es recomana en uns certs casos.

La norma recull que únicament serà obligatori l’ús de la mascareta en centres sanitaris i en establiments sociosanitaris com ara hospitals, centres de salut, centres de dia o farmàcies entre altres, tant per a treballadors com per a visitants (no per als residents), i en el transport públic, encara que no en estacions ni andanes.

En l’entorn laboral, amb caràcter general, no resultarà preceptiu l’ús de la mascareta. No obstant això, el text contempla que “els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que hagen d’implantar-se en el lloc de treball o en determinats espais del centres de treball, inclòs el possible ús de màscares, si així es derivara de la referida avaluació”.

En l’àmbit escolar, queda suprimida l’obligatorietat de l’ús de la mascareta, però es recomana un ús responsable de la mateixa per part del professorat amb factor de vulnerabilitat.

No obstant això i amb caràcter general, la mascareta continuarà sent un element de protecció, especialment per a persones i col·lectius vulnerables i el seu ús continua sent recomanable en esdeveniments multitudinaris i aglomeracions on no es puga mantindre la distància de seguretat, així com en l’entorn familiar i social i en reunions públiques i celebracions privades, si hi ha persones vulnerables.