Voluntariat pel Valencià

És el projecte de participació lingüística que té per objectiu posar en contacte voluntaris que vulguen destinar una hora a la setmana (durant un mínim de 10 setmanes) a conversar amb persones que volen llançar-se a parlar en valencià.

Són moltes les persones que desitgen utilitzar el valencià per a comunicar-se i necessiten situacions reals de la vida per a fer-ho. També les persones que aprenen valencià a les aules necessiten completar l’aprenentatge de la llengua oral. Voluntariat pel Valencià pot ajudar-los a superar la possible inseguretat que provoca l’ús d’una nova llengua. És una manera de facilitar aquest contacte personal entre un parlant del valencià i una persona disposada a reforçar l’aprenentatge previ. Aquesta iniciativa, a més de facilitar un interlocutor per poder conversar en valencià vol incidir en els hàbits lingüístics dels valencianoparlants i consolidar la idea que el valencià és i ha de ser «llengua d’acollida».

Enllaços útils

http://www.voluntariatpelvalencia.org/

https://www.escolavalenciana.com/associacions/detall/49

Vols inscriure’t?

Contacta amb nosaltres:

Agència de Promoció del Valencià
Ajuntament de Burjassot
Pl. de Gómez Ferrer, 4 – 2a, 46100 Burjassot
Tel.: 666 46 92 73
A/e: aviva@ayto-burjassot.es
Web: http://www.burjassot.org/aviva/
Facebook: @AvivaBurjassot
Twitter: @AvivaBurjassot